CHA/ claus hermansen arkitekter arbejder med bygningsdesign og bygningsplanlægning med stærk fokus på bygningens kunstneriske form og materialitet. Tegnestuen har gennem årene gennemført projekter hvor indpasning af projekterne i enten landskabelige, byningsmæssige eller kulturelle rammer har været det ledende motiv. Tegnestuens projekter kendetegnes ved deres unikke udtryk men fælles for dem er en stærk forankring i programmets og stedets vilkår og særheder. Tegnestuens projekter har ofte skullet tilpasses omgivelser med stærke kulturelle eller reguleringsmæssige bånd og udviklede tidligt en strategi hvor bindingerne blev det egentlige omdrejningspunkt for implementeringen af moderne arkitektur. CHA/ tror på at bygningens udtryk skal være umiddelbart forbundet med de nære omgivelser i et sprog som skaber en visuel dialog, som er underspillet i forholdet til den store skala og intenst i forholdet til den nære. Vi tror på at “den gode by” er et evolutionært resultat af mange menneskers idealiserede stræben og ethvert byggeri er for CHA/ en mulighed for at bidrage til denne historiske proces og skabe et kunstnerisk udsagn i vores hverdag. Vi tror på at bymæssig kvalitet opstår i samspillet mellem mange aktører. CHA/ er i dag baseret på en tilgang til projekterne hvor ethvert projekt skal udmynte sig i former og matrialebrug som er et nyt skridt for tegnestuen. På den måde holdes arkitekturen som kunstform i live og på den måde fastholdes tegnestuens evne til at komme med fremadrettede og originale bud på bygherrens og samfundets behov. Bygherren CHA/ claus hermansen arkitekter besidder kompetencer inden for alle byggeprocessens faser fra program til aflevering af det færdige byggeri og er særligt gearet til komplekse bygningsdesign. Tegnesteun har inden for de sidste år beskæftiget 4-8 medarbejder med arkitekt- eller bygningskonstruktøruddannelse.